Hoe moet ik de KYC-procedure in het Max Crowdfund-portaal doorlopen?

Benodigde stappen en informatie die nodig zijn om de KYC-procedure op Max Crowdfund te voltooien.

1. Bevestig uw identiteit
- Selecteer hier uw geboortedatum.
- Selecteer hier "Nederland".
- Kies in dit scherm de gewenste identificatiemethode.
- Kies ID Document (Langzaam).

2. KYC indiening
- Hier vindt u de KYC procedure. De zogenaamde "Know-Your-Customer" of "Ken Uw Klant" richtlijnen zijn onderdeel van een integer beleid. Als AFM geregistreerde organisatie moeten wij vastleggen met wie wij zaken doen. Deze regeling is noodzakelijk voor de bescherming van ons platform, klanten en voorkomt financiële delicten zoals fraude, oplichting en witwassen. Deze procedure is te allen tijde verplicht.
- Vul uw juiste adresregel 1 in. Dit veld is verplicht.
- Vul uw woonplaats in. Dit veld is verplicht.
- Vul uw postcode in. Dit veld is verplicht.
- Vul uw land in. Dit veld is verplicht.
- Klik op de knop "Volgende".

3. KYC indiening (vervolg)
- Selecteer het gewenste identiteitsdocument waarmee u zich zult identificeren: Paspoort, Rijbewijs, Identiteitskaart of Verblijfsvergunning.
- Het is belangrijk dat de afbeelding duidelijk en helder is. Alle hoeken van het document moeten zichtbaar zijn. Als uw document in een omslag zit, verwijder deze dan.
- Klik op "Document uploaden".
- Navigeer via uw bestandsverkenner naar de juiste locatie waar uw document is opgeslagen.
- Klik op de afbeelding van uw document en klik op "Openen".
- Klik op de knop "Volgende".
- Bij de volgende stap moet je een selfie nemen. Klik op "Aan de slag". Kijk eerst in de camera. Zorg ervoor dat je gezicht helemaal binnen het kader valt. Beweeg vervolgens uw hoofd langzaam in een cirkel om een 3D-scan te maken.
- Nadat uw identiteit is geverifieerd, kunt u doorgaan naar de volgende stap.

4. Nalevingsvragenlijst
- Vul een korte compliance vragenlijst in bestaande uit 4 vragen. Het is belangrijk dat u de eerste twee vragen "Nee" aankruist en de laatste twee "Ja". Klanten dienen deze uiteraard naar waarheid in te vullen.
- Bent u een Amerikaans persoon? Vink "Nee" aan. Klik op "Volgende".
- Bent u een politiek prominente persoon - PEP? Vink "Nee" aan. Klik op "Volgende."
- Bent u de uiteindelijke begunstigde van deze rekening op Max Crowdfund? Vink "Ja." Klik op "Volgende."
- Bevestigt u dat alle verstrekte informatie correct is? Vink "Ja." Klik op "Volgende."
- U krijgt nog de kans om de door u gegeven antwoorden te bekijken en waar nodig te wijzigen.
-Klik op "Verzenden".

5. Bankoverschrijving (€0,01)
- Uw profiel is nu bijna volledig. Vervolgens moet u een overschrijving van €0,01 van uw eigen bankrekening naar onze bankrekening sturen. Vergeet niet de referentie te vermelden.