Financieren via crowdfunding: alle ins & outs

Financieren via crowdfunding: alle ins & outs

Crowdfunding biedt flexibiliteit en snelheid. Voor een vastgoedontwikkelaar biedt dat mogelijkheden: er kan snel geschakeld worden wanneer er een pand gekocht moet worden. Hierdoor is financieren via Max Crowdfund vaak interessanter dan bijvoorbeeld bij de bank. In dit artikel vertellen we je alles over financieren via Max Crowdfund en de kosten die hieraan verbonden zijn.

Het is uiteraard ook mogelijk om een lening aan te vragen bij Max Crowdfund. Je dient hiervoor verschillende documenten te verstrekken, die voor jouw project relevant zijn. Ons investeringscommitee zal vervolgens de aanvraag beoordelen en bepalen of jouw lening gepubliceerd kan worden op het platform.

Hoewel financieren via crowdfunding duurder is dan een lening bij de bank (een geldnemer betaalt gemiddeld 9,3% rente aan onze investeerders), is er een enorme markt met projectontwikkelaars die behoefte hebben aan een flexibele en snelle vastgoedlening.

Op het platform zijn verschillende leningen met verschillende looptijden te zien. De reden waarom veel projecten op Max Crowdfund zo kortlopend zijn, is omdat projectontwikkelaars er zelf geen baat bij hebben om een lening langdurig aan te houden. Dit soort leningen worden overbruggingsleningen genoemd (bijvoorbeeld buy-to-let en buy-to-sell) en dit zijn de meest voorkomende leningen die geplaatst worden op Max Crowdfund.

Waarom financieren via Max Crowdfund?
Wij streven ernaar om snel en flexibel te werk te gaan, wij proberen dan ook binnen 24 uur gehoor te geven aan de aanvraag op een financiering. Als leningaanvrager kun je kiezen tussen lineaire, bullet of full-bullet leningen. De rente, looptijd, aflossingsvrije periode (optioneel), eindbetaling en/of winstdeling worden gekozen door de aanvrager. Verder hoef je je niet druk te maken over de administratie, je betaalt periodiek een bedrag aan rente, aflossing en kosten via de Max Crowdfund Escrow rekening. Wij verdelen vervolgens de betaling onder de deelnemende investeerders.

Vastgoedondernemers die via Max Crowdfund in aanmerking willen komen voor financiering worden altijd gevraagd om zekerheden/onderpand te geven. Deze zekerheden zullen (bijna) altijd in de vorm van hypotheekrecht zijn. Dit is bijvoorbeeld een eerste recht op hypotheek van het desbetreffende pand en/of grond waarvoor de lening gebruikt gaat worden, maar dit kan ook ander hypotheekvrij vastgoed in het bezit van de geldnemer zijn.

De verbonden kosten aan een leningaanvraag
Aan de leningaanvraag zijn verscheidene kosten verbonden. Allereerst betaalt een aanvrager €250 excl. BTW voor de kredietbeoordeling van de lening. Als vervolgens de lening wordt goedgekeurd wordt er €750 excl. VAT gerekend voor publicatie- en contractkosten. Nadat de lening is volgeschreven en de bedenktermijn is afgelopen, worden de zekerheden gevestigd door de Max Security Trustee, namens de investeerders.

Verder rekenen wij als platform een eenmalige succesvergoeding die 2,5% excl. BTW bedraagt, berekend over de gerealiseerde lening. De administratievergoeding per maand bedraagt 0,06% excl. BTW berekend over de oorspronkelijke hoofdsom. De administratievergoeding incidentele betalingen (bijvoorbeeld winstdeling) bedraagt 0,5% excl. BTW berekend over het uit te betalen bedrag.

Mochten de leningsvoorwaarden herzien worden, dan berekenen wij over het nog openstaande leningbedrag (met een minimum van €1000) 0,5% excl. BTW. Ook kan het voorkomen dat een leningnemer vervroegd aflost. Als dit het geval is wordt er 0.5% excl. BTW berekend over het nog openstaande leningbedrag (met een €500 minimum) + 3 maanden bonusrente voor de investeerders. 

VRAAG HIER FINANCIERING AAN

Maak een gratis account

Mis het laatste nieuws niet en blijf op de hoogte.